ดาวโหลดฟรี ส.ค.ส.พระราชทาน เพื่อบันทึกไว้ในความทรงจำ…

“ส.ค.ส.พระราชทาน” เป็นอีกขวัญกำลังใจที่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ สวทช. (NECTEC) ได้รวบรวม ส.ค.ส.พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานในวันสิ้นปี (31 ธันวาคม) ของทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพสกนิกรชาวไทยในการเริ่มต้นวันขึ้นปีใหม่ โดย สวทช. ได้เปิดให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลด ส.ค.ส.พระราชทาน เก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ฟรี

โดยสามารถเข้าไปดาว์โหลดเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ที่ http://www.nectec.or.th

ที่มา : aripfanmanager