รวบรวมคีย์ลัด (short key) ดีๆของ Google Slides ที่น่าสนใจ

การใช้คีย์ลัดในการทำงานนั้นทำให้งานเราเสร็จไว นั่นคือเหตุผลที่เราควรมีแป้นพิมพ์ลัด! เป็นทางลัดสามารถใช้งานใน Google สไลด์ได้อย่างง่ายดาย ในบทความนี้เราได้รวบรวมรายการคีย์ลัดที่มีประโยชน์

คีย์ลัด ของ Google Slides มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง

หากคุณต้องการเปิดรายการแป้นพิมพ์ลัดใน Google สไลด์ ให้กด Ctrl+/ (Windows และ Chrome OS) หรือ Cmd+/ (macOS) เป็นการดูรายการทั้งหมด โปรดดูหน้าการสนับสนุนของ Google Slides

คีย์ลัด (short key) ทั่วไป

ทางลัดเหล่านี้ช่วยให้ทำทุกอย่างได้ง่ายขึ้นตั้งแต่คัดลอกข้อความไปจนถึงเลิกทำข้อผิดพลาด:

 • Ctrl+M (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+M (macOS) : สร้างสไลด์ใหม่
 • Ctrl+D (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+D (macOS) : ทำซ้ำสไลด์ที่เลือกอยู่ในแถบฟิล์ม
 • Ctrl+C (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+C (macOS) : คัดลอกข้อความหรือกราฟิกที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด
 • Ctrl+X (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+X (macOS) : ตัดข้อความหรือกราฟิกที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด
 • Ctrl+V (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+V (macOS) : วางเนื้อหาของคลิปบอร์ดลงในสไลด์
 • Ctrl+Z (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+Z (macOS) : เลิกทำการดำเนินการ
 • Ctrl+Y (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+Y (macOS) : ทำซ้ำการกระทำ
 • Ctrl+K (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+K (macOS) : แทรกหรือแก้ไขลิงก์ภายนอก
 • Ctrl+S (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+S (macOS) : บันทึก (การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะถูกบันทึกไว้ในไดรฟ์ หากคุณเป็นคนหวาดระแวง)
 • Ctrl+P (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+P (macOS) : พิมพ์งานนำเสนอของคุณ
 • Ctrl+O (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+O (macOS) :  เปิดไฟล์จากไดรฟ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • Ctrl+F (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+F (macOS) : ค้นหาข้อความเฉพาะในสไลด์ของคุณ
 • Ctrl+H (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+H (macOS) : ค้นหาและแทนที่ข้อความในสไลด์ของคุณ
 • Ctrl+Shift+F (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+Shift+F (macOS) : เปลี่ยนเป็นโหมดกะทัดรัด (ซ่อนเมนู)

จัดรูปแบบข้อความ

Google สไลด์มีปุ่มลัดมากมายที่ให้คุณจัดรูปแบบข้อความในแต่ละสไลด์ได้ นี่คือปุ่มลัดที่คุณใช้ทำสิ่งต่างๆ เช่น ตัวเอียง ตัวหนา หรือขีดเส้นใต้:

 • Ctrl+B (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+B (macOS) : สร้างข้อความตัวหนา
 • Ctrl+I (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+I (macOS) : ทำให้ข้อความเป็นตัวเอียง
 • Ctrl+U (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+U (macOS) : ข้อความขีดเส้นใต้
 • Alt+Shift+5 (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+Shift+X (macOS) : ใช้ขีดทับกับข้อความ
 • Ctrl+Shift+J (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+Shift+J (macOS) : ปรับข้อความให้ชิดขอบ
 • Ctrl+Alt+C (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+Option+C (macOS) : คัดลอกรูปแบบของข้อความที่เลือก
 • Ctrl+Alt+V (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+Option+V (macOS) : วางรูปแบบของข้อความ
 • Ctrl+\ (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+\ (macOS) : ล้างรูปแบบของข้อความ
 • Ctrl+Shift+> และ < (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+Shift+> และ < (macOS) : เพิ่มหรือลดขนาดฟอนต์ทีละจุด
 • Ctrl+] และ [ (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+] และ [ (macOS) : เพิ่มหรือลดการเยื้องย่อหน้า
 • Ctrl+Shift+L (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+Shift+L (macOS) : จัดข้อความชิดซ้าย
 • Ctrl+Shift+E (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+Shift+E (macOS) : จัดกึ่งกลางข้อความ
 • Ctrl+Shift+R (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+Shift+R (macOS) : จัดข้อความชิดขวา
 • Ctrl+Shift+7 (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+Shift+7 (macOS) : แทรกรายการลำดับเลข
 • Ctrl+Shift+8 (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+Shift+8 (macOS) : แทรกรายการหัวข้อย่อย

ใช้แถบฟิล์ม

แถบฟิล์มคือบานหน้าต่างด้านซ้ายซึ่งคุณจะเห็นรายการสไลด์ทั้งหมดของคุณในแนวตั้ง คุณสามารถใช้แป้นพิมพ์ลัดเหล่านี้เมื่อโฟกัสอยู่ที่แถบฟิล์ม:

 • Ctrl+Alt+Shift+F (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+Option+Shift+F (macOS) : ย้ายโฟกัสไปที่แถบฟิล์ม
 • Ctrl+Alt+Shift+C (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+Option+Shift+C (macOS) : ย้ายโฟกัสไปที่แคนวาส
 • ลูกศรขึ้น/ลง (Windows/Chrome OS/macOS) : ย้ายโฟกัสไปที่สไลด์ก่อนหน้าหรือถัดไป
 • Home/End (Windows), Ctrl+Alt+Up/Down Arrow (Chrome OS) หรือ Fn+Left/Right Arrow(macOS) : ย้ายโฟกัสไปที่สไลด์แรกหรือสไลด์สุดท้าย
 • Ctrl+ลูกศรขึ้น/ลง (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+ลูกศรขึ้น/ลง (macOS) : ย้ายสไลด์ในโฟกัสขึ้นหรือลง
 • Ctrl+Shift+ลูกศรขึ้น/ลง (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+ลูกศรขึ้น/ลง (macOS) : ย้ายสไลด์ในโฟกัสไปที่จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด
 • Shift+ลูกศรขึ้น/ลง (Windows/Chrome OS/macOS) : ขยายส่วนที่เลือกไปยังสไลด์ก่อนหน้าหรือถัดไป
 • Shift+Home/End (Windows) หรือ Shift+Fn+ลูกศรซ้าย/ขวา (macOS) : เลือกสไลด์แรกหรือสไลด์สุดท้าย

ย้ายหรือจัดเรียงวัตถุในสไลด์

คุณอาจมีวัตถุ รูปภาพ หรือรูปร่างบางอย่างในงานนำเสนอที่คุณต้องการย้ายหรือแก้ไข วิธีดำเนินการโดยไม่ต้องแตะเมาส์ทำได้ดังนี้

 • แท็บ (Windows/Chrome OS/macOS) : เลือกวัตถุหรือรูปร่างถัดไป
 • Shift+Tab (Windows/Chrome OS/macOS) : เลือกวัตถุหรือรูปร่างก่อนหน้า
 • Ctrl+D (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+D (macOS) : ทำซ้ำอ็อบเจ็กต์ที่เลือกอยู่ในปัจจุบัน
 • Ctrl+Alt+G (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+Option+G (macOS) : จัดกลุ่มวัตถุที่เลือก
 • Ctrl+Alt+Shift+G (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+Option+Shift+G (macOS):เลิกจัดกลุ่มวัตถุ
 • Ctrl+ลูกศรลง/ขึ้น (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+ลูกศรลง/ลูกศรขึ้น (macOS):ส่งวัตถุที่เลือกย้อนกลับหรือไปข้างหน้า
 • Ctrl+Shift+Down/Up Arrow (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+Shift+Down/Up Arrow (macOS) : ส่งวัตถุที่เลือกไปที่ด้านหลังหรือด้านหน้า
 • ปุ่มลูกศร (Windows/Chrome OS/macOS) : เลื่อนวัตถุหรือรูปร่างไปทางขวาหรือซ้าย
 • Shift+แป้นลูกศร (Windows/Chrome OS/macOS) :เลื่อนวัตถุหรือรูปร่างไปทางขวาหรือซ้าย ครั้งละหนึ่งพิกเซล
 • Ctrl+Alt+J (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+Ctrl+J (macOS) : ทำให้วัตถุหรือรูปร่างเล็กลง
 • Ctrl+Alt+K (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+Ctrl+K (macOS) : ทำให้วัตถุหรือรูปร่างใหญ่ขึ้น
 • Ctrl+Alt+Q (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+Ctrl+Q (macOS) : ทำให้วัตถุหรือรูปร่างเล็กลงในแนวตั้ง
 • Ctrl+Alt+I (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+Ctrl+W (macOS) : ทำให้วัตถุหรือรูปร่างใหญ่ขึ้นในแนวตั้ง
 • Ctrl+Alt+W (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+Ctrl+I (macOS) : ทำให้วัตถุหรือรูปร่างเล็กลงในแนวนอน
 • Ctrl+Alt+B (Windows/Chrome OS) หรือ Cmd+Ctrl+B (macOS) : ทำให้วัตถุหรือรูปร่างใหญ่ขึ้นในแนวนอน

นำเสนอผลงานของคุณ

ทางลัดเหล่านี้สามารถทำให้กระบวนการแสดงงานนำเสนอของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น:

 • Ctrl+F5 (Windows), Ctrl+Search+5 (Chrome OS) หรือ Cmd+Enter (macOS) : นำเสนอสไลด์จากสไลด์ที่เลือกอยู่ในปัจจุบัน
 • Ctrl+Shift+F5 (Windows), Ctrl+Search+5 (Chrome OS) หรือ Cmd+Shift+Enter (macOS): นำเสนอสไลด์จากสไลด์แรก
 • ลูกศรขวา/ซ้าย (Windows/Chrome OS/macOS):ไปที่สไลด์ถัดไป
 • ตัวเลขตามด้วย Enter (Windows/Chrome OS/macOS): ไปที่หมายเลขสไลด์เฉพาะ (4+Enter ไปยังสไลด์ 4)
 • S (Windows/Chrome OS/macOS): เปิดบันทึกของผู้บรรยาย
 • A (Windows/Chrome OS/macOS): เครื่องมือสำหรับผู้ชมแบบเปิด
 • L (Windows/Chrome OS/macOS): สลับตัวชี้เลเซอร์
 • F11 (Windows/Chrome OS) และ Cmd+Shift+F (macOS): สลับเป็นแบบเต็มหน้าจอ
 • B (Windows/Chrome OS/macOS): แสดงหรือกลับจากสไลด์เปล่าสีดำ
 • (Windows/Chrome OS/macOS): แสดงหรือกลับจากสไลด์สีขาวที่ว่างเปล่า

เข้าถึงเมนูบนพีซี

คุณสามารถใช้ทางลัดต่อไปนี้บนพีซีเพื่อเข้าถึงเมนูใดก็ได้บนแถบเมนู หากคุณใช้ Chrome ให้ทำตามทางลัดเหล่านั้นแทน:

 • Alt+F (Chrome) หรือ Alt+Shift+F (เบราว์เซอร์อื่นๆ):เข้าถึงเมนูไฟล์
 • Alt+E (Chrome) หรือ Alt+Shift+E (เบราว์เซอร์อื่นๆ):เข้าถึงเมนูแก้ไข
 • Alt+V (Chrome) หรือ Alt+Shift+V (เบราว์เซอร์อื่น):เข้าถึงเมนูมุมมอง
 • Alt+I (Chrome) หรือ Alt+Shift+I (เบราว์เซอร์อื่น):เข้าถึงเมนูแทรก
 • Alt+O (Chrome) หรือ Alt+Shift+O (เบราว์เซอร์อื่นๆ):เข้าถึงเมนูรูปแบบ
 • Alt+T (Chrome) หรือ Alt+Shift+T (เบราว์เซอร์อื่นๆ):เข้าถึงเมนูเครื่องมือ
 • Alt+H (Chrome) หรือ Alt+Shift+H (เบราว์เซอร์อื่นๆ):เข้าถึงเมนูวิธีใช้
 • Alt+A (Chrome) หรือ Alt+Shift+A (เบราว์เซอร์อื่นๆ):เข้าถึงเมนูการช่วยสำหรับการเข้าถึง (ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดใช้งานการรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ)
 • Shift+คลิกขวา:แสดงเมนูตามบริบทของเบราว์เซอร์ (โดยค่าเริ่มต้น Google สไลด์จะแทนที่เมนูตามบริบทของเบราว์เซอร์ด้วยเมนูตามค่าเริ่มต้น)

เข้าถึงเมนูบน macOS

คุณสามารถเข้าถึงแถบเมนูด้วยแป้นพิมพ์ลัดบน Mac ได้เช่นกัน โดยใช้วิธีดังนี้ :

 • Ctrl+Option+F : เปิดเมนูไฟล์
 • Ctrl+Option+E : เปิดเมนูแก้ไข
 • Ctrl+Option+V : เปิดเมนูมุมมอง
 • Ctrl+Option+I : เปิดเมนูแทรก
 • Ctrl+Option+O : เปิดเมนูรูปแบบ
 • Ctrl+Option+T : เปิดเมนูเครื่องมือ
 • Ctrl+Option+H : เปิดเมนูวิธีใช้
 • Ctrl+Option+A : เปิดเมนูการช่วยสำหรับการเข้าถึง (ปรากฏขึ้นเมื่อเปิดใช้งานการรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ)
 • Cmd+Option+Shift+K : เปิดเมนูเครื่องมือป้อนข้อมูล (มีอยู่ในเอกสารที่ไม่ใช่ภาษาละติน)
 • Shift+คลิกขวา :แสดงเมนูตามบริบทของเบราว์เซอร์ (โดยค่าเริ่มต้น Google สไลด์จะแทนที่เมนูตามบริบทของเบราว์เซอร์ด้วยเมนูตามค่าเริ่มต้น)

ที่มา : https://www.howtogeek.com