การสำรองข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Desktop หรือ Server ก็ตาม การทำแบ็คอัพอาจจะช่วยให้องค์กรคุณกู้ข้อมูลสำคัญกลับคืนมา เมื่อระบบเกิดความเสียหาย รวมไปถึงระบบปฏิบัติการล้มเหลวก็สามารถที่จะกู้กลับคืนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส คุณสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทำให้บริษัทของคุณ เกิดความเสียหายน้อยที่สุด 

ระบบการเก็บและสำรองข้อมูล IT Digit Serve มาตรการรับมือกับปัญหาดังกล่าว

IT Digit Serve จึงตระหนักดีถึงความสำคัญในการสำรองข้อมูลขององค์กรคุณ IT Digit Serve จึงมีมาตรการรับมือกับปัญหาดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

 • การสำรองข้อมูลภายในองค์กร (Information backup หมายถึง Full backup)
 • การจัดทำบันทึกการสำรองข้อมูล (Operator logs)
 • การรายงานข้อผิดพลาด (Fault logging)
 • การสำรองข้อมูลภายนอกสำนักงาน (Off-site backup)
 • มีการเข้ารหัสข้อมูลสำคัญในการสำรองข้อมูล (Encrypted backup)
 • ระบบต้องจัดให้มีการเข้ารหัสข้อมูลสำรองที่สำคัญโดยการใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสำรองเหล่านั้นถูกเปิดเผย
 • การจัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบสำรองสารสนเทศ
 • การเข้ารหัสข้อมูลสำคัญในการสำรองข้อมูล (Encrypted backup)
 • นโยบายที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการสำรองข้อมูล (Backup Policy)
 • ระบบต้องปฏิบัติตามขั้นตอนปฏิบัติ Backup Procedure โดยเคร่งครัดและมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน (Business Continuity Management Policy)

ตัวอย่างขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับสำรองข้อมูล (Backup Policy)

ที่ รายการ สิ่งที่แบคอัพ ความถี่ในการแบคอัพ
1 Mail servers ค่า configure ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลใน Mail Box 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และนำสื่อบันทึกข้อมูลนั้นไปไว้นอกสถานที่
2 Web Server ค่า configure ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ 1 ครั้งต่อเดือน และนำสื่อบันทึกข้อมูลนั้นไปไว้นอกสถานที่
3  Database ค่า configure ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
 Servers ข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบที่สำคัญ 1 ครั้งต่อเดือน และนำสื่อบันทึกข้อมูลนั้นไปไว้นอกสถานที่
4 Firewall ค่า configure ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
servers ข้อมูล Rule ของ Firewall ครั้งต่อเดือน และนำสื่อบันทึกข้อมูลนั้นไปไว้นอกสถานที่
5 Servers อื่น ๆ ค่า configure ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ 1 ครั้งต่อเดือน และนำสื่อบันทึกข้อมูลนั้นไปไว้นอกสถานที่

การปรับปรุง กระบวนการหรือระบบในการสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup and Recovery)

 • กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ หรือระบบในการสำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup and Recovery Procedures)
 • กำหนดให้ทุกการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ จะต้องจัดให้มีระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล
 • มีแนวทางในการสำรองและกู้คืนระบบ เพื่อลดความเสี่ยงจากที่อาจเกิดขึ้นกับข้อมูล และสามารถนำข้อมูลกลับมาใช้งานได้ ในกรณีที่ ฮาร์ดดิสก์เสียหายไวรัสคอมพิวเตอร์ทำลายข้อมูล ผู้บุกรุกทำการลบข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล การเผลอลบข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยผู้ใช้งานเอง

สื่อที่ใช้ Back up ได้แก่

 • Hard disk
 • เทป
 • CD

IT Digit Serve มีความยินดีให้บริการปรึกษาด้านเทคนิคเพื่อเลือก Solution สำหรับลูกค้าที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดตลอดจนถึงบริการติดตั้งระบบ Backup และบำรุงรักษาระบบให้อย่างต่อเนื่อง