ในปัจจุบัน Internet นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจของคุณ ดังนั้นจึงนับเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ดูแลรับผิดชอบระบบ IT ขององค์กรจะต้องทำความเข้าใจ และจัดเตรียมระบบการ เชื่อมต่อ Internet ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความปลอดภัยไว้เพื่อ รองรับโครงสร้างพื้นฐานของระบบทางธุรกิจของคุณ การเชื่อมต่อ Internet นั้นมีหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันไป โดยมีปัจจัยเบื้องต้นที่จะต้องพิจารณา เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสม ได้แก่ จำนวนผู้ใช้งานและวัตถุประสงค์หลักในการใช้งาน เช่น Research , E-mail , E-Commerce , Entertainment เป็นต้น

ในปัจจุบันนี้มีโอกาสสูงมากที่ระบบ IT ขององค์กรจะต้องเผชิญ กับอันตราย หลากหลาย

ส่วนในด้านเทคนิคก็จะต้องพิจารณาถึงรายละเอียดของ Bandwide and Width Sufficiency, Usage Control, Security Control, Compliance To Related Law ร่วมด้วย นอกจากรูปแบบและความเร็วในการเชื่อมต่อที่เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว ระบบเสริมเพื่อรักษาความปลอดภัยก็เป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับระบบที่มีการเชื่อมต่อกับ Internet เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีโอกาสสูงมากที่ระบบ IT ขององค์กรจะต้องเผชิญ กับอันตราย หลากหลายรูปแบบที่มาพร้อมกับการเปิดประตูสู่โลกของ Internet อาทิเช่น ภัยจากนักเจาะระบบ หรือHacker,Cracker และภัยจาก Malware ต่างๆ Virus, Spyware, Spam E-mail, Phishing E-mail เป็นต้น ในหลายๆกรณีภัยคุกคามเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของคุณได้มากอย่างคาดไม่ถึง ดังได้มีกรณี ตัวอย่างต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วหลายประเทศทั่วโลก

ปัญหาต่างๆที่มักจะพบได้เป็นประจำ

เกี่ยวกับการใช้งาน Internet ภายในองค์กร อาทิเช่น การใช้งานช้าลงเรื่อยๆ แม้เพิ่มความเร็วของวงจร Internet ที่เช่าอยู่แล้วก็ช่วยได้ไม่มากเท่าที่ควร ไม่สามารถทราบได้ว่าพนักงานในระบบมีการลักลอบใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อนโยบายบริษัทฯ หรือกำลังทำผิดกฎหมายหรือไม่ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็จะไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่า พนักงานท่านใดในระบบเป็นต้นเหตุ ไม่สามารถบริหาร จัดสรร Internet Bandwidth ที่มีอยู่ให้เหมาะสมสำหรับ พนักงานแต่ละกลุ่มซึ่งมีความสำคัญและความจำเป็นไม่เท่ากัน ฯลฯ

IT Digit Serve มีทีมงานที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในด้านการออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเชื่อมต่อ Internet สำหรับองค์กรทุกขนาด โดยมี Solution ที่ครอบคลุมทุกด้าน ดังต่อไปนี้

  • Internet Bandwidth managenent
  • Internet Usage Control (Content Filtering / Web Filteng)
  • Internet Security (Anti-virus / Spy-Ware / BOT-WARE)
  • Traffic-Log Management

IT Digit Serve มีความยินดีให้บริการปรึกษาด้านเทคนิคเพื่อเลือก Solution สำหรับลูกค้าที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดตลอดจนถึงบริการติดตั้งระบบ และบำรุงรักษาระบบให้อย่างต่อเนื่อง