สอนวิธีการเพิ่มลายเซ็นที่อยู่ท้ายเมลใน Gmail ทำอย่างไร

วิธีการเพิ่มลายเซ็นที่อยู่ท้ายเมลใน Gmail

การเขียนจดหมาย ยิ่ง Email ที่ใช้สำหรับติดต่อธุรกิจยิ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยสิ่งที่ใส่ลงในส่วนของลายเซ็นต์ส่วนคือเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ หรืออาจจะเป็นช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ที่ผู้รับ Email สามารถติดต่อกับผู้ส่งได้อีกทางหนึ่งและ โดย Gmail นั้นสามารถค่าเพิ่มลายเซนเวลาส่งเมล์ก็เพิ่มที่ท้ายเมลโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้คำเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องพิมพ์บ่อยๆให้เสียเวลา ในบทความนี้จะสอนวิธีตั้งค่าเพิ่มลายเซ็นใน Gmail กันค่ะ

วิธีการตั้งค่า

  1. เข้าหน้า Gmail ไปที่ฟันเฟืองแล้วกด การตั้งค่า

signature-email-in-gmail

  1. เมื่อคลิกที่ การตั้งค่า แล้วก็จะแสดงหน้าใหม่ตามภาพด้านล่าง

02 signature-email-in-gmail

3. เมื่ออยู่หน้าการตั้งค่า ให้เลื่อนหาส่วนของลายเซ็น จากนั้นเพิ่มข้อมูลติดต่อของคุณ โดยสามารถจัดข้อความได้ลักษณะต่างๆเหมือน Ms.word เช่น ตัวหน้า ตัวเอียง เพิ่มลิ้งเว็บก็ได้ หลังจากจัดข้อความเรียบร้อยแล้วกดบันทึก เป็นอันเสร็จ

03 signature-email-in-gmail