วิธีตั้งค่าเริ่มต้นของโปรแกรมเพื่อเปิดไฟล์แต่ละฟอร์แมต

เมื่อเราต้องการเปิดไฟล์รูปในโปรแกรม ACDsee แต่พอ double click ที่ไฟล์รูปก็ดันไปเปิด Windows Photo Viewer เอง ในบทความนี้จะมาแนะนำวิธีในการเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์ฟอร์แมตต่างๆในตัวอย่างของบทความนี้จะสาธิตวิธีเปลี่ยนค่าต้นของรูปภาพโดยสามารถใช้วิธีเดียวกันกับฟอร์แมตอื่นๆได้ค่ะ

วิธีที่ 1 ตั้งค่าที่ไฟล์

ขั้นตอนก็มีดังนี้
1. คลิกขวาที่ไฟล์รูปภาพ
2. เลือก Properties

Change-the-Default-Format-Settings-in-program-01

3. เมื่อเลือก Properties แล้วจะแสดงหน้าต่างใหม่ หลังจากนั้นกดปุ่ม Change..
4. เมื่อเลือก Change..แล้วก็แสดงหน้าใหม่อีกอันโดยหน้านี้แสดงรายการโปรแกรมที่เกี่ยวข้องให้เลือก โปรแกรมที่้ต้องการตั้งค่าเริ่มต้น (ในที่นี้เลือก ACDSee Pro 6)
5. กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันคำสั่ง

Change-the-Default-Format-Settings-in-program-02

ค่าเริ่มต้นของไฟล์รูปภาพเปลี่ยนแล้วจากรูปภาพด้างล่างการตั้งค่าเริ่มต้นได้เปลี่ยนไปตามที่เราตั้งค่าไว้

Change-the-Default-Format-Settings-in-program-02

วิธีที่ 2 ตั้งค่าที่ setting

ขั้นตอนก็มีดังนี้
1. คลิก Start >Settings จากนั้นคลิก System

Change-the-Default-Format-Settings-in-program-04

2. เมื่อกดเลือก system แล้ว windows ก็จะแสดงหน้าต่างใหม่ ในส่วนนี้ไว้เซตค่าต่างๆของ windown จากนั้นเลือก Default apps
3. เมื่อเลือก Default appsแล้ว windows แสดงรายชื่อโปรแกรมให้เลือกตั้งค่าเริ่ม ให้เลือก Photo viewer และเลือก โปรแกรมที่ตั้งค่าเริ่มต้นใหม่เป็นอันเสร็จ

Change-the-Default-Format-Settings-in-program-05