Lock screen มีไว้เพื่อหากใครไม่ได้อยู่จอนานๆ ตัว window เองจะขึ้นหน้าจอ lock screen ขึ้นมาอัตโนมัติป้องกันไม่ให้ใครเข้าใช้งานหากต้องการใช้งานต้องกรอกรหัสผ่านของเครื่อง หากใครเบื่อรูปภาพเดิมๆของ Lock screen วันนี้จะสอนวิธีเปลี่ยนรูปภาพ Lock screen

วิธีเปลี่ยน Lock screen

1.ไปที่หน้า desktop คลิกขวาแล้วเลือก Personalize

  1. จากเลือกเมนู Lock screen ที่อยู่ซ้ายมือ
  1. เมื่อคลิกแล้ว window แสดงหน้ารายละเอียดเกี่ยวกับ Lock ให้คลิกที่ปุ่ม “Browse” เลือกรูปตามต้องการ