สอนวิธีสร้างและใช้ลายเซ็นอีเมลหลายแบบใน Gmail

ลายเซ็นในอีเมลเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มข้อมูลส่วนตัวของเราลงในอีเมลทุกฉบับเมื่อมีการส่งอีเมลไปหาใครก็ตาม แต่หากคุณมีลายเซ็นหลายอัน เช่น สำหรับที่ทำงาน หรือเพื่อนและครอบครัวจะต้องตั้งค่าลายเซ็นหลายรายการใน Gmail ดังนั้นใบความนี้จะสอนวิธีการใช้งาน ลายเซ็น

วิธีการสร้างลายเซ็นหลายรายการใน Gmail

ขั้นตอนที่ 1

ในการเริ่มต้นให้เปิดเมนูการตั้งค่าของ Gmail โดยคลิกที่ไอคอนฟันเฟืองที่ด้านบนขวาและเลือก “Settings (การตั้งค่า)”

Gmail-Settings

ในแท็บ “General (ทั่วไป)” เลื่อนลงไปที่ “Signature (ลายเซ็น)” ลายเซ็นที่มีอยู่จะแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติเป็น “My Signature (ลายเซ็นของฉัน)” หากต้องการแก้ไขลายเซ็นให้คลิกไอคอนดินสอที่อยู่ข้างๆ ลบลายเซ็นด้วยไอคอนถังขยะ ตามภาพด้านล่าง

คลิก “Create New (สร้างใหม่)” เพื่อเพิ่มลายเซ็นใหม่

ขั้นตอนที่ 2

คลิก “Create New (สร้างใหม่)” ตามภาพด้านล่าง เพื่อเพิ่มลายเซ็นใหม่

Gmail-Multiple-Signatures-Interface

จากนั้นก็จะแสดงหน้า popup ในกล่องข้อความ New name signature ให้พิมพ์ชื่อลายเซ็นใหม่แล้วคลิก “Create (สร้าง)”

Gmail-Name-New-Signature

เมื่อคลิกสร้างแล้ว ชื่อลายเซ็นใหม่จะอยู่เป็นแท็บทางซ้ายมือ จากนั้นจัดการเพิ่มลายเซ็น Gmail ด้วยการเพิ่มรูปภาพจัดรูปแบบข้อความหรือสร้างลิงก์ต่างๆ เพิ่มข้อมูลต่างๆได้เลย

ตามภาพด้านล่างคุณสามารถ คุณสามารถสร้างและแก้ไขลายเซ็นที่คุณสร้างขึ้นสำหรับบัญชีอีเมลได้หลากหลาย หากคุณใช้คุณลักษณะ “ Send Mail As (ส่งเมลเป็น)” ของ Gmail และกำหนดค่าเริ่มต้นของลายเซ็นจากที่เราสร้างได้ ใช้สำหรับอีเมลใหม่ กับ  สำหรับใช้ตอบ/ส่งต่อ ตามพภาพด้านล่าง โดยคลิก Drop drow menu เลือกลายเซ็นได้เลย

Gmail-Signature-Defaults-Settings

คุณสามารถตั้งค่าลายเซ็นเริ่มต้นของ Gmail ได้ที่นี่ ใช้กล่องแบบหล่นลงสองช่องใต้ค่าเริ่มต้นของลายเซ็นเพื่อตั้งค่าหนึ่งลายเซ็นเริ่มต้นสำหรับอีเมลใหม่และอีกหนึ่งกล่องสำหรับตอบกลับและส่งต่อ

เมื่อเสร็จแล้วให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้าการตั้งค่าและคลิก “Save Changes (บันทึกการเปลี่ยนแปลง)”

Gmail-Settings-Save-Changes

หากต้องการเปลี่ยนลายเซ็นในขณะที่เขียนอีเมลอยู่ ให้คลิกที่จุดแนวตั้งสามจุดที่มุมล่างขวาของหน้าต่างอีเมลตามข้อ 1 คลิกเมาส์ไปที่ “Insert Signature (แทรกลายเซ็นต์)”ตามข้อ 2 จากนั้นเลือกลายเซ็นที่ต้องการใช้ ตามข้อ 3

หากอยากจัดการลายเซ็นใหม่ก็ให้คลิก “Manage Signatures (จัดการลายเซ็น)” ระบบจะพาไปเมนูลายเซ็นซึ่งสามารถสร้างแก้ไขและลบลายเซ็นได้

Gmail-Choose-Signature

ที่มา : howtogeek.com