สอนการตรึงแนวเพื่อล็อกแถวและคอลัมน์ใน Excel

หากข้อมูลใน excel เริ่มเกินหน้าจอพอเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะไม่เห็นหัวข้อของคอลัมนั้น หรือถ้าเลื่อนมาข้างๆก็จะไม่เห็นหัวข้อของแถวนั้นๆ ในบทความนี้จะมาสอนวิธีตรึงแถวและคอลัมน์ใน Excel กันค่ะ การตรึงแถวหรือคอลัมน์

วิธีการตรึงคอลัมน์แรก

 1. เปิดเอกสาร Excel ก่อน
 2. ไปที่ มุมมอง (View) ที่แถบริบบอน (Ribbon) ด้านบน
 3. เลือก ตรึงแนว (Freeze Panes) ตามภาพ
 4. จากนั้นเลือก ตรึงคอลัมน์แรก (Freeze First Column) ตามภาพ

freeze-column-excel

 1. เมื่อทำการตรึงคอลัมน์แล้วจะเห็นเส้นจางๆที่แสดงขึ้นระหว่างคอลัมน์ A และ B แสดงว่าคอลัมน์แรกถูกตรึงอยู่ ตามภาพด้านล่าง

Freeze-First-Column

วิธีการตรึงสองคอลัมน์แรก

 1. ให้เลือกคอลัมน์ที่สาม
 2. ไปที่ มุมมอง (View) ที่แถบริบบอน (Ribbon) ด้านบน
 3. กดเลือกไอคอน ตรึงแนว (Freeze Panes) ตามภาพ
 4. จากนั้นเลือก ตรึงแนว (Freeze Panes) ตามภาพ

Freeze-Panes

 1. เมื่อทำการตรึงคอลัมน์แล้วจะเห็นเส้นจางๆที่แสดงขึ้นระหว่างคอลัมน์ B และ C แสดงว่าสองคอลัมน์แรกถูกตรึงแล้ว ตามภาพด้านล่าง

Freeze-Panes

วิธีการตรึงแถว

 1. เลือกแถวที่ด้านบนสุด
 2. ไปที่ มุมมอง (View) ที่แถบริบบอน (Ribbon) ด้านบน
 3. กดเลือกไอคอน ตรึงแนว (Freeze Panes) ตามภาพ
 4. จากนั้นเลือก ตรึงแนวแถวบนสุด (Freeze Top Row) ตามภาพ

Freeze-Top-Row

 1. เมื่อทำการตรึงแถวแล้วจะเห็น หากเราทำการเลื่อนตารางลงมาด้านล่างก็จะเห็นแถวที่ตรึงไว้เลื่อนตามลงมาตามภาพด้านล่าง

Freeze-Top-Row

วิธีการเลิกตรึงแถวและคอลัมน์

 1. ไปที่ มุมมอง (View) ที่แถบริบบอน (Ribbon) ด้านบน
 2. กดเลือกไอคอน ตรึงแนว (Freeze Panes) ตามภาพ
 3. จากนั้นเลือก ยกเลิกการตรึงแนว (Unfreeze Panes) ตามภาพ

unfreeze-panes
ที่มา : support.office.com