สอนวิธีเพิ่มเลขหน้าใน Google Docs

Google Docs นั้นสามารถใช้เขียนรายงานได้แทนการใช้ MS word แถม export เป็น PDF หรือ dox ได้ด้วยซึ่งหากจะปริ้นเอกสารรายงานออกมาแต่ไม่มีเลขหน้ากำกับมันคงไม่ดี ในบทความนี้จะสอนวิธีเพิ่มเลขหน้าใน Google Docs กันค่ะ

วิธีเพิ่มเลขหน้าใน Google Docs

  1. เปิดหน้าไฟล์เอกสารใน google doc
  2. ไปที่ แทรก
  3. ส่วนหัวและหมายเลขหน้า
  4. หมายเลขหน้า
  5. เลือกไอคอนตามภาพ

insert-number-of-page-google-docs

ความหมายของไอคอนมีดังนี้เรียงจากซ้ายไปขวา

  • เพิ่มเลขหน้าที่ บนขวา ในทุกๆหน้า
  • เพิ่มเลขหน้าที่ บนขวา ในหน้าที่ 2 
  • เพิ่มเลขหน้าที่ ล่างขวา ในทุกๆหน้า
  • เพิ่มเลขหน้าที่ ล่างขวา เริ่มที่หน้าที่ 2

ถ้าอยากให้หน้าแรกเปลี่ยนเป็นหมายเลขอื่นหรือแทรกข้อความ

insert-number-of-page-google-docs

หากคุณต้องการให้หน้าแรกมีหมายเลขอื่นหรือเพิ่มชื่อในส่วนหัว / ท้ายกระดาษให้คลิกที่ใดก็ได้ในส่วนหัว / ท้ายกระดาษและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมาย “ต่างกันหน้าแรก” ขณะนี้คุณสามารถแทนที่หมายเลขหน้าด้วยสิ่งที่คุณต้องการ

ทีมา : howtogeek.com