หากคุณต้องการใส่รูปลงใน cell แต่ว่ารูปที่ใส่นั้นมันใหญ่กว่าขนาดของ cell มากๆ  เลยต้องมานั่งปรับแก้ขนาดของรูปทุกรูปซึ่งทำให้เสียเวลามาก  ดังนั้นในบทความนี้จะสอนวิธีการเพิ่มรูปภาพให้พอดีเซลโดยไม่ต้องปรับแก้อะไร

วิธีเพิ่มรูปภาพใน Ms Excel ให้พอดีเซล

 1. เปิดโปรแกรม excel หากในแท็บริปบอนไม่มี Developer (ผู้พัฒนา) ให้ไปที่แท็บ File
 2. คลิกที่ option (ตัวเลือก)
 1. จากนั้นเลือก customize ribbon (ปรับแต่งริบบิ้น) ตามรูปภาพ ข้อ 1
 2. ติ๊กถูกเลือก Developer (ผู้พัฒนา) จากนั้นคลิก OK เพื่อยืนยัน
 1. จากนั้นให้มาที่หน้า Excel มองหาแท็บริปบอนคลิกที่ Developer (ผู้พัฒนา)
 2. คลิกที่ไอคอน insert (แทรก) เลือก button ตามรูปภาพ
 1. ลากไปที่ว่างๆ แล้วปล่อยโปรแกรมขึ้น popup ตามภาพด้านล่างให้ตั้งชื่อปุ่มและคลิก New
 1. เมื่อคลิก new โปรแกรม excel จะพาไปที่โปรแกรม Visual basic for appication จากนั้นให้แทรกนี้


sPicture = Application.GetOpenFilename _
("Pictures (*.gif; *.jpg; *.bmp; *.tif), *.gif; *.jpg; *.bmp; *.tif", _
, "please select picture as you want")

If sPicture = “False” Then Exit Sub

Set pic = ActiveSheet.Pictures.Insert(sPicture)
With pic
.ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse
.Height = ActiveCell.Height
.Width = ActiveCell.Width
.Top = ActiveCell.Top
.Left = ActiveCell.Left
.Placement = xlMoveAndSize
End With

Set pic = Nothing

ให้แทรกระหว่าง Sub Button1_Click() กับ End Sub เมื่อแทรกเสร็จกดปิดโปรแกรมได้เลย

 1. กลับมาหน้า excel คลิกที่ปุ่มหากต้องการแก้ไขชื่อปุ่ม
 2. ให้ขยายช่องรูปตามต้องการว่าอยากให้ช่องนี้ใส่รูปขนาดเท่าไร
 3. คลิกที่ช่องรูปภาพตามภาพด้านล่างแล้วคลิกปุ่มที่เราสร้างตอนแรก
 1. โปรแกรมจะแสดง popup หน้าต่างใหม่ให้เลือกรูปภาพที่ต้องการแล้วกด Open รูปที่เลือกจะถูกเพิ่มพอดีกับเซล

วิดีโอสอน Excel แทรกรูปลงในเซลอย่างไรให้พอดีอัตโนมัติ