เทคนิควิธีฝังฟอนต์ในเอกสาร Microsoft Word

เวลาเราเลือกใช้ Font กับไฟล์เอกสาร Microsoft Word บางครั้งเราอาจจะโหลดไฟล์ Font มาใช้เอง โดยไม่ได้ใช้ Font ที่มากับ โฟลเดอร์ฟอต์ที่อยู่ใน Windows ซึ่งเวลาเปิดไฟล์เอกสารในเครื่องอื่นก็ทำให้ Font ไม่มากับเอกสารของเราได้ฝังไว้ ตัวอักษรในไฟล์งานของเราจะเรียกใช้งานเป็นอักษรเริ่มต้น ซึ่งอาจทำให้การจัดวางเอกสารยุ่งเหยิงและทำให้ดูเลอะเทอะและอ่านยาก

ดังนั้นการฝังฟอนต์นั้น จะช่วยให้แน่ใจว่าใครก็ตามที่ดูเอกสาร จะเห็นฟอนต์ตามที่เราต้องการ เมื่อเราส่งให้คนอื่น การฝังแบบอักษรอาจจะทำให้ขนาดไฟล์เอกสารใหญ่ขึ้นเล็กน้อย ในบทความนี้สอนวิธีการฝังฟอนต์แบบกำหนดเองในเอกสาร Microsoft Word

เทคนิควิธีฝังฟอนต์ในเอกสาร Microsoft Word

ในเอกสารที่เปิดอยู่ ให้สลับไปที่เมนู “File”

บนแถบด้านข้างที่เปิดขึ้น ให้คลิกคำสั่ง “ตัวเลือก”

ในหน้าต่างตัวเลือกของ Word คลิก “Options”

ทางด้านขวา เลือกกล่องกาเครื่องหมาย “Embed fonts in the file”

ทำเครื่องหมายที่ช่อง “Embed only the characters used in the document (best for reducing file size) (ฝังเฉพาะอักขระที่ใช้ในเอกสาร (ดีที่สุดสำหรับการลดขนาดไฟล์))” เหตุผลที่เลือกตัวเลือกนี้หมายความว่า Word จะฝังฟอนต์ก็ต่อเมื่อมีการใช้ฟอนต์นั้นในเอกสาร ถ้าเราไม่เลือกตัวเลือกนี้ Word จะฝังแบบอักษรทั้งหมดในระบบของเราในไฟล์ แม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานก็ตาม

เราควรเลือก “Do not embed common system fonts” ไว้ ตัวเลือกนี้ยังช่วยลดขนาดไฟล์เนื่องจากจะไม่ฝังแบบอักษรทั่วไปของระบบ

คลิก “OK” เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ตอนนี้ฟอนต์ที่เราใช้ในเอกสารของเราจะถูกฝังลงในไฟล์

ที่มา : https://www.howtogeek.com