เฟสบุ๊คปิดระบบ AI หลังพบว่ามันคิดค้นภาษาใช้งานเอง

มาค์ซักเกอร์เบิกเชื่อว่าในสิ่งที่ อีลอนมาค์เตือนเกี่ยวกับความน่ากลัวของปัญญาประดิษฐ์ คือขาดความรับผิดชอบ แต่เหตุการณ์ล่าสุดที่เครือข่ายทางสังคมดูเหมือนจะแนะนำให้หัวหน้า
เทสลามีประเด็น: นักวิจัย Facebook ตัดสินใจปิดตัว AI ที่พวกเขาคิดค้นขึ้นหลังจากที่เริ่มต้น พูดภาษาสร้างขึ้นเอง

วารสารดิจิตอลรายงานว่าระบบได้รับการฝึกฝนมาเป็นภาษาอังกฤษ แต่ถือว่าเป็นวิธีที่ไม่ได้ผลและไม่มีเหตุผลในการสื่อสาร การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการสร้างระบบคำและวลีที่ทำให้เครื่องเสียง AIs เมาเล็กน้อย

หัวข้อสนทนาระหว่าง บอทสองตัวที่ชื่อว่า Alice และ bob

Bob พูดคือ “i i can i i i everything else,”

Alice ตอบว่า “Balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to,”

เป็นไปได้ว่า AI พบว่า ภาษาอังกฤษนั้นเยิ่นเย้อและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารต่ำเกินไประหว่างพวกมันทั้งสอง จึงได้พัฒนาภาษาของตัวเองขึ้นมาแทน

AI อาจมองว่า ภาษาอังกฤษที่มีคำศัพท์มากมายไม่จำเป็นในการสื่อสาร AI ทำงานโดยมีพื้นฐานจากระบบ “รางวัล” และในสถานการณ์นี้ Bob และ Alice ไม่ได้รับรางวัลใดๆ จากการใช้ภาษาอังกฤษ มันจึงคิดภาษาของตัวเองขึ้นมาแทน

เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ว่า AI มีศักยภาพสูงกว่าที่มนุษย์คาดคิด หากปล่อยให้มันพัฒนาภาษาของตัวเองขึ้นเรื่อยๆ จนมนุษย์ไม่อาจเข้าใจได้ อาจนำไปสู่จุดที่มันจะขัดคำสั่งมนุษย์ได้ในที่สุด

ที่มา : techspot.com