ป้องกันข้อมูลสำคัญต่างๆใน Flash Drive ด้วย BitLocker

BitLocker คืออะไร?

Bitlicker เป็น Function ที่อยู่ใน Windown 7 ใช้ในการ Encryption (การเข้ารหัส)ที่อยู่ใน ของ Flash Drive หรือ Thumb Drive เพื่อป้องกันข้อมูลที่สำคัญของเราไม่ให้รั่วไหลไปยังผู้อื่น หากเราใช้คำสั่ง bitlocker ใน flash drive เมื่อเรานำ flash driveที่ถูกเข้ารหัสไว้ไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ มันจะขึ้นหน้าต่างถามหารหัสผ่านการเข้าถึง

วิธีใช้ BitLocker กับ flash drive

1) วิธีทำก็ไม่ยาก เริ่มจากเสียบ flash drive ในคอมพิวเตอร์ คลิกขวาและเลือก bitlocker ตามรูปภาพ 1

BitLockerToGo_Fig_A

รูปภาพที่ 1

คลิกขวาที่ flahdrive ที่เราต้องการป้องกันข้อมูลเลือก คำสั่ง “Turn no Bitlocker “

2) ในขณะที่เราทำการ bitlocker windows ทำการตรวจสอบ flash drive ตามรูปภาพ 2

BitLockerToGo_Fig_B

รูปภาพที่ 2

เมื่อ bitlocker ทำงานอยู่เราไม่ต้องกังวัลว่าข้อมูลใน flashdriver จะเสียหาย

3) คลิกที่ Use password to unlock the drive แล้วใส่รหัสผ่าน 2 ครั้ง และคลิกที่ next

BitLockerToGo_Fig_C

รูปภาพที่ 3

กำหนดรหัสผ่านในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญๆของเรา

4)  เมื่อเรากำหนดรหัสผ่านแล้วระบบจะแจ้งกับเราว่าสามรถจัดเก็บรหัสผ่านแบบใดได้ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน ตามรูปภาพที่ 4 คลิ๊กที่ Save the recovery key to a file เพื่อให้ bitlocker save recovery key เป็น text file ไว้ในกณีลืมรหัสผ่าน

BitLockerToGo_Fig_D

รูปภาพที่ 4

Bitlocker จะสร้าง recovery key เพื่อให้แน่ใจว่าเราเป็นล๊อกไฟล์ด้วย bitlocker เอง

5) เมื่อกำหนดรหัสผ่านและบันทึก recovery key ของเราแล้วระบบจะแจ้งว่าในทำการเข้ารหัสเลยใหม ตามรูปภาพที่ 5

BitLockerToGo_Fig_E

รูปภาพที่ 5

ระบบจะแจ้งเราว่าจะเริ่มเข้ารหัสแล้วนะหลังจากที่เรา recovery key แล้ว

6) ในระหว่างขั้นตอนการเข้ารหัสเราเห็นความคืบหน้า ของ เปอร์เซน(%)ในการเข้ารหัสว่าเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นแล้ว โดยความเร็วนั้นขึ้นอยู่ปริมาณข้อมูลใน drive ของเรา ถ้าหากต้องการหยุดการเข้ารหัสชั่วคราวให้ทำการกด Pause ไว้ก่อน

BitLockerToGo_Fig_F

รูปภาพที่ 6

หน้าแสดงความคืบหน้าของการเข้ารหัสว่าเสร็จแล้วกี่เปอร์เซ็น(%)

 

7. เมื่อเข้าเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงข้อความตอบโต้ว่า flash drive เราได้รับการป้องกันแล้ว

BitLockerToGo_Fig_G

รูปภาพที่ 7

เราจะสังเหตุเห็นว่าที่driverมีรุป icon lock เมื่อระบบเข้ารหัสเสร็จแล้ว

วิธีใช้งาน flash drive ที่เข้ารหัสด้วย Bitlocker กับ windows 7

8) เมื่อเสียบ flash drive กับ windows 7 จะแสดงหน้าต่างให้ใส่รหัสผ่าน คลิก ที่ show password charachtes as I type them เพื่อแสดงข้อความ ขณะกรอกรหัสแทนการแสดงเป็น ดอกจัน และคลิ๊ก unlock

BitLockerToGo_Fig_H

รูปภาพที่ 8

เมื่อเสียบ flash drive ทีเข้ารหัสกับ windows 7 ระบบจะถามหารหัสผ่านทันที

9) ปลดล๊อกแล้วระบบจะแสดงให้เราไปดูไฟล์ข้อมูลทันทีหรือจะ Ready Boost ตามรูปภาพที่ 9

BitLockerToGo_Fig_I

รูปภาพที่ 9

ตามหน้าต่างตอบโต้อัติโนมัตให้เราคลิกที่ icon โฟลเดอร์ เพื่อเข้าดู ไฟล์ข้อมูล

ที่มา: www.techrepublic.com