หากใครที่ได้รายชื่อมาที่อื่นไม่ได้เป็น excel ข้อมูลมันอยู่คอลัมเดียวกัน พอมาใส่ในตาราง excel แล้วอยากแยกออกเป็น 2 คอลัม ต้อง copy และ paste ที่ละบรรทัด ดังนั้นในบทความนี้จะสอนวิธีแยก ชื่อ นามสกุลได้อย่างรวดเร็วกันค่ะ

วิธีทำ

  1. เปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อน
  2. คลิกที่คอลัมที่ต้องการจะแยกให้คลุมเนื้อหาทั้งหมดตามภาพ
  1. ที่แท็บริบบอนคลิกเลือก Data (ข้อมูล)
  2. คลิกที่ text to columns (ข้อความเป็นคอลัมน์) ตามภาพ
  1. จากนั้นจะแสดงหน้าต่าง popup ขึ้นมาตามภาพให้กด next (ถัดไป) เพื่อไปหน้าถัดไป
  1. ในหน้าที่ให้ติ๊กถูกเลือก space (ช่องว่าง) เพื่อสั่งว่าถ้าข้อมความไหนมีช่องว่างให้แบ่งเนื้อหาไปที่คอลัมน์อื่น
  2. กดปุ่ม next (ถัดไป)
  1. เลือกรูปแบบข้อมูลคอลัมน์ ให้ติ๊กที่ General (ทั่วไป) ตามหมายเลข 1
  2. ตรง destination (ปลายทาง) ที่หมายเลข 2 เป็นการเลือกว่าอยากให้ข้อมูลที่ต้องการแยกอยู่ตรงไหนของเอกสารให้คลิกที่ลูกศร สีแดงเลือกคอลัมน์ที่ต้องการได้เลย
  3. จากนั้นคลิกปุ่ม Finish (เสร็จสิ้น)

จะเห็นว่าชื่อกับนามสกุลทำการแยกคอลัมน์ออกมาอย่างเร็ว โดยเราไม่ต้อง copy และ paste ที่ละบรรทัดอีกแล้ว

วิดีโอสอนแยกคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ง่าย ๆ ใน MS Excel