แยก ชื่อ-นามสกุล แบบง่ายๆและรวดเร็วใน MS Excel

หากใครที่ได้รายชื่อมาที่อื่นไม่ได้เป็น excel ข้อมูลมันอยู่คอลัมเดียวกัน พอมาใส่ในตาราง excel แล้วอยากแยกออกเป็น 2 คอลัม ต้อง copy และ paste ที่ละบรรทัด ดังนั้นในบทความนี้จะสอนวิธีแยก ชื่อ นามสกุลได้อย่างรวดเร็วกันค่ะ

วิธีทำ

  1. เปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อน
  2. คลิกที่คอลัมที่ต้องการจะแยกให้คลุมเนื้อหาทั้งหมดตามภาพ

MS Excel

  1. ที่แท็บริบบอนคลิกเลือก Data (ข้อมูล)
  2. คลิกที่ text to columns (ข้อความเป็นคอลัมน์) ตามภาพ

ข้อความเป็นคอลัมน์ MS Excel

  1. จากนั้นจะแสดงหน้าต่าง popup ขึ้นมาตามภาพให้กด next (ถัดไป) เพื่อไปหน้าถัดไป

ไปหน้าถัด MS Excel

  1. ในหน้าที่ให้ติ๊กถูกเลือก space (ช่องว่าง) เพื่อสั่งว่าถ้าข้อมความไหนมีช่องว่างให้แบ่งเนื้อหาไปที่คอลัมน์อื่น
  2. กดปุ่ม next (ถัดไป)

ช่องว่างให้แบ่งเนื้อหา MS Excel

  1. เลือกรูปแบบข้อมูลคอลัมน์ ให้ติ๊กที่ General (ทั่วไป) ตามหมายเลข 1
  2. ตรง destination (ปลายทาง) ที่หมายเลข 2 เป็นการเลือกว่าอยากให้ข้อมูลที่ต้องการแยกอยู่ตรงไหนของเอกสารให้คลิกที่ลูกศร สีแดงเลือกคอลัมน์ที่ต้องการได้เลย
  3. จากนั้นคลิกปุ่ม Finish (เสร็จสิ้น)

คลิกที่ลูกศร MS Excel

จะเห็นว่าชื่อกับนามสกุลทำการแยกคอลัมน์ออกมาอย่างเร็ว โดยเราไม่ต้อง copy และ paste ที่ละบรรทัดอีกแล้ว

แยกคอลัมน์ MS Excel

วิดีโอสอนแยกคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ง่าย ๆ ใน MS Excel