ไวรัสคอมพิวเตอร์ คืออะไร รู้ไว้เพื่อป้องกัน ไม่ให้เราถูกโจมตี

ไวรัสคอมพิวเตอร์

ไวรัส (Virus) ในความหมายโดยทั่วไปก็คือ เชื้อโรคที่ทำลายสุขภาพของมนุษย์ แต่สำหรับ “ไวรัสคอมพิวเตอร์” นั้นหมายถึง โปรแกรมที่มีผู้เขียนขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ร้าย เช่น โจมตีหรือขัดขวางการทำงานของหน่วยความจำทำให้เปิดแฟ้มข้อมูลในฮาร์ดดิสไม่ได้, ทำให้ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เป็นต้น

หลักการทำงาน ไวรัสคอมพิวเตอร์

ความสามารถพื้นฐาน ของไวรัสคอมพิวเตอร์คือ สามารถติดต่อไปยังโปรแกรมอื่นๆและทำสำเนา (copy) ตัวมันเองได้และมักจะมีการปรับเปลี่ยนลักษณะในทุกๆ ครั้งที่ทำสำเนาตัวมันเอง โดยส่วนใหญ่แล้วไวรัสจะพยายามหลบซ่อนจากการตรวจจับ หรือแสร้งทำตัวเป็นไฟล์สำคัญของระบบปฏิบัติการ อย่าง windows ซึ่งระบบจะซ่อนไฟล์เหล่านี้ไว้ไม่ให้ผู้ใช้งานพบเจอ

หรือลบออกไปได้ง่ายๆ ในขณะที่ไวรัสโดยทั่วไปนั้นก่อให้เกิดความเสียหาย (เช่น ทำลายข้อมูล) แต่ก็มีหลายชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย เพียงแต่ก่อให้เกิดความรำคาญเท่านั้น

ไวรัสคอมพิวเตอร์ คืออะไร

ไวรัสคอมพิวเตอร์ บางชนิดนั้นจะมีการตั้งเวลาให้ทำงานเฉพาะตามเงื่อนไข

เช่น เมื่อถึงวันที่ที่กำหนด หรือเมื่อทำการขยายตัวได้ถึงระดับหนึ่ง ซึ่งไวรัสเหล่านี้จะเรียกว่า บอมบ์ (bomb) หรือระเบิด ระเบิดเวลาจะทำงานเมื่อถึงวันที่ที่กำหนด ส่วนระเบิดเงื่อนไขนั้นจะทำงานเมื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ มีการกระทำเฉพาะซึ่งเป็นตัวจุดชนวน

ไม่ว่าจะเป็นไวรัสชนิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ก็ตาม ก็จะมีผลเสียที่เกิดจากการแพร่ขยายตัวของไวรัสอย่างไร้การควบคุม

ซึ่งจะเป็นการบริโภคทรัพยากรคอมพิวเตอร์อย่างไร้ประโยชน์ หรืออาจจะบริโภคไปเป็นจำนวนมาก อธิบายง่าย ๆ คือถ้าเปรียบคอมพิวเตอร์เป็นมนุษย์ ไวรัสก็เปรียบได้กับเชื้อโรคที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา แล้วเชื้อโรคมันเข้าสู่ร่างกายของเราได้อย่างไร

คำตอบสามารถแบ่งออกเป็น 2 เรื่องใหญ่ ๆ ก็คือ

  1. ได้รับเชื้อโรคโดยตรง
  2. ได้รับเชื้อโรคจากผู้อื่น

วิธีการแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เองก็เช่นกัน ติดไวรัสจากการที่ผู้ใช้เองนำ สื่อ หรือเข้าเว็บไซต์ที่มีไวรัสอยู่ทำให้ไวรัสเข้ามาติดในเครื่องโดยตรงกับรับไวรัสจากอีเมลหรือจาก flash drive ของผู้อื่น และเมื่อมนุษย์ติดเชื้อไวรัสแล้วก็จะมีอาการเจ็บป่วย ไม่สบาย ทำงานได้ไมเต็มที่

ส่วนคอมพิวเตอร์เองจะมีอาการได้แก่

  • การทำงานช้าผิดปกติ
  • มีไฟล์หายไป
  • รวมทั้งการหยุดทำงานเอง 

สุดท้ายที่จะขอเปรียบเทียบคือ การแพร่เชื้อนั้นเอง มนุษย์สามารถแพร่เชื้อโรคจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง ไวรัสคอมพิวเตอร์ก็ทำได้เช่นกัน ไวรัสคอมพิวเตอร์สามารถ copy แพร่ตัวมันเองจากไฟล์หนึ่งไปสู่อีกไฟล์หนึ่ง และยังแพร่จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องได้ โดยการผ่านสื่อต่างๆเช่น แผ่นดิสก์, flash drive และ อีเมล์ เป็นต้น

บทสรุป ไวรัส คอมพิวเตอร์คืออะไร

แม้ไวรัสคอมพิวเตอร์ นิยามของมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก ๆ แต่เราก็มีวิธีป้องกันให้ระบบคอมพิวเตอร์ของเรา ติดเชื้อไวรัสเหล่านี้ได้ หากเรารู้ หลักการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ที่ดีและอย่างเคร่งครัด เราก็ไม่ถูกคุกคามแล้ว

credit: itexcite