ในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารทาง “จดหมายอิเล็กทรอนิกส์” หรือ “อีเมล” เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในระดับองค์กรเพื่อติดต่อทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารส่วนตัว ซึ่งอีเมลแอดเดรสของเราก็เปรียบเสมือนที่อยู่ทางไปรษณีย์นั่นเอง

ระบบ Mail Server

เป็นอีกบริการหนึ่งของ IT Digit Serve สำหรับองค์กรที่ต้องการใช้งานอีเมล์เพื่อการติดต่อสื่อสารในธุรกิจหรือองค์กรของท่านต้องการใช้อีเมลล์เพียงอย่างเดียวหรือภายใต้ชื่อโดเมนที่ต้องการใช้ส่งอีเมลล์โดยเฉพาะ หรือใช้โดเมนเดิมแต่ใช้บริการอีเมลล์จากผู้ให้บริการอีกแห่งหนึ่ง บริการ E-mail Hosting จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่าย และยังให้ท่านใช้งานอีเมล์ผ่านทางหน้าเว็บเมล์ โปรแกรม E-Mail Client เช่น MS Outlook, Outlook Express ได้อีกด้วยโดยใช้ระบบอีเมลล์คุณภาพสูงมีระบบป้องกันสแปมส์อีเมลล์จากระบบควบคุมที่มั่นคงและปลอดภัย

ทำไมต้องมี Email องค์กร

 • เพื่อให้เกิดความเชื่อถือในการใช้อีเมลองค์กรในการติดต่อธุรกิจของคุณ และสร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้า
 • มีระบบสำรองข้อมูล เผื่อในกรณีข้อมูลเกิดสูญหาย สามารถเรียกกลับคืนหรือตรวจสอบได้ตลอดเวลา
 • มีความปลอดภัยของข้อมูลในการใช้งานและการจัดการด้านความปลอดภัยของอีเมลล์เป็นอย่างสูง
 • ข้อมูลถูกจัดเก็บอยู่ในองค์กร ข้อมูลไม่ได้ถูกจัดเก็บใน free email ชึ่งผู้บริหารไม่สามารถเรียกดูหรือตรวจสอบย้อนหลังได้

คุณสมบัติทางเทคนิค

 • สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานไม่จำกัดจำนวน Account
 • สามารถจำกัดพื้นที่อีเมลล์ผู้ใช้งานแต่ละ Account
 • สร้างอีเมลล์ส่งต่อไม่จำกัดจำนวน User
 • มีระบบตอบรับอัตโนมัติ
 • ระบบ Webmail: squirrel Mail , Horde Mail
 • ระบบการตั้งใช้งาน Microsoft Outlook อัตโนมัติ
 • ระบบการจัดการการใช้งานอีเมลล์ ระบบจัดการ MX Entry
 • ระบบ E-mail Authentication
 • ระบบ Anti Virus และ ระบบ Scan Virus

IT Digit Serve มีความยินดีให้บริการปรึกษาด้านเทคนิคเพื่อเลือก Solution สำหรับลูกค้าที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดตลอดจนถึงบริการติดตั้งระบบ E-Mail อันทรงประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องธุรกิจของคุณ