สอนวิธีสั่งปริ้น google slide แบบมีคําบรรยาย (speaker notes) ไม่ยากเลย

โดยปกติดแล้วเวลาสั่งพิมพ์ไฟล์งานใน google slide เพียงแค่คลิก ไฟล์>พิมพ์ หรือจะใช้คีย์ลัด Ctrl+P ก็ทำได้แล้ว แต่หากอยากให้มีบทคำบรรยาย (speaker notes) ในไฟล์พิมพ์ด้วยหล่ะ ในบทความนี้จะสอน วิธีสั่ง ปริ้นgoogle slide แบบมีคําบรรยาย (speaker notes)

สรุปให้แล้ว

หากต้องการพิมพ์ไฟล์เสนองานในแอพ Google Slides แบบมีคําบรรยาย (speaker notes) ให้เปิดงานนำเสนอ เลือก”ไฟล์ > ตัวอย่างก่อนพิมพ์” คลิก “1 สไลด์ที่ไม่มีโน้ต” เปลี่ยนตัวเลือกเป็น “1 สไลด์พร้อมโน้ต” แล้วเลือก “พิมพ์” จากนั้นคุณสามารถพิมพ์หรือบันทึกสไลด์โชว์ของคุณเป็น PDF

speaker notes หรือ บันทึกของผู้บรรยาย คืออะไร

Speaker notes หมายถึง ข้อความหรือบันทึกเพิ่มเติมที่ผู้นำเสนอนำมาใช้เพื่อช่วยในการนำเสนอโปรแกรมงาน หรืองานนำเสนอในห้องประชุม โดย Speaker notes จะถูกเขียนไว้ในส่วนของ Notes ของ Google Slides มักจะมีเนื้อหาที่ผู้นำเสนอต้องการบอกเพิ่มเติม เช่น บทความหรือข้อความที่ไม่ได้แสดงในสไลด์ แต่เป็นข้อมูลสำคัญที่อาจจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือเป็นเครื่องช่วยในการคำนวณหรือแสดงตัวอย่างเพิ่มเติมในการนำเสนองาน

การสั่งปริ้น google slide แบบมีคําบรรยาย (speaker notes) ทำอย่างไร

เมื่อเราพิมพ์ไฟล์งานนำเสนอพร้อมคําบรรยาย (speaker notes) ใน “Google Slides” โดยการพิมพ์นั้นคือหนึ่งสไลด์ในแต่ละหน้ามีคําบรรยาย (speaker notes)ประกอบ วิธีการพิมพ์มีดังนี้

ขั้นตอนแรก ให้เลือก “ไฟล์ > ตัวอย่างก่อนพิมพ์”

ไปที่ไฟล์งานของเรา มองไปที่ในแถบเมนูของ Google Slides ให้เลือก “ไฟล์ > ตัวอย่างก่อนพิมพ์”

ขั้นตอนที่สอง ให้คลิก “1 สไลด์ที่ไม่มีบันทึก”

จากนั้นเราจะไปหน้าตัวอย่างก่อนพิมพ์ของ Google Slides มองไปที่ในแถบเครื่องมือด้านบน และให้คลิก “1 สไลด์ที่ไม่มีบันทึก” ที่เป็นดรอปดาวน์ลิสต์ แล้วเลือก “1 สไลด์ที่มีบันทึก”

ขั้นตอนที่สาม ให้คลิก “พิมพ์”

จากนั้นหน้านี้จะรีเฟรชหน้าตัวอย่างก่อนพิมพ์ ทำให้คุณสามารถดูตัวอย่างใหม่ที่มีบันทึกย่อของผู้บรรยาย หากเราต้องการพิมพ์หน้าสไลด์งานนี้แล้ว ให้คลิก “พิมพ์” ในแถบเครื่องมือด้านบน

ขั้นตอนที่สี่ ให้คลิก “พิมพ์” เพื่อสั่งเครื่องพิมพ์ปริ๊นออกมา

เมื่อคลิกเลือกพิมพ์แล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างก่อนพิมพ์ ให้เราเลือกเครื่องพิมพ์ของของและตัวเลือกอื่นๆ เช่น หน้าที่จะพิมพ์ จำนวนสำเนาที่จะพิมพ์ จากนั้นที่ด้านล่างของหน้าต่างพิมพ์นี้ ให้คลิก “พิมพ์” เพื่อสั่งเครื่องพิมพ์ปริ๊นออกมา

หากต้องการบันทึกไฟล์งาน เป็น PDF เพื่อแนบในอีเมลหรือพิมพ์โดยใช้อุปกรณ์อื่น ให้เราเลือกเครื่องพิมพ์ที่ destinaltion จากนั้นให้เลือก “save as pdf” ใน Google Chrome คลิกที่ ปุ่ม save เป็นอันเสร็จ

และนั่นแหล่ะ เราได้มีสำเนาไฟล์สไลด์งาน (หรือ PDF) พร้อมบันทึกย่อของผู้บรรยายแล้ว ลองศึกษาคุณสมบัติอื่นๆที่มีประโยชน์ ของ Google Slides เพื่อเพิ่มการใช้งานที่ยอดเยี่ยมในการทำงานของเรา

บทสรุป

ตอนที่เราต้องเสนองานที่หน้าห้องประชุมหรือนำเสนอโครงงานที่โรงเรียน หากเราต้องการอธิบายเนื้อหาในสไลด์เพิ่มเติม โดยเนื้อหานั้นไม่มีอยู่ในสไลด์งาน แต่ต้องการบอกผู้ฟังเพิ่มเติม เราก็สามารถ เพิ่มคำบรรยายของผู้พูดหรือ speaker notes ได้และสั่งพิมพ์แบบมีคำบรรยาย

จะเห็นว่าใต้สไลด์งานของเราจะมีโน๊ตสั้น ๆ ในกระดาษติดมาด้วย ทำให้ผู้ฟังบรรยายเข้าใจเนื้อหานำเสนอของเรามากยิ่งขึ้น

ที่มา : https://www.howtogeek.com