สอนใช้สูตรคำนวณดอกเบี้ย excel ด้วยฟังก์ชัน “PMT”

สูตรคำนวณดอกเบี้ย

การใช้ Excel เป็นเครื่องคิดเลขในการคำนวณระบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หาเปอร์เซ็นของสินค้า , รายรับ-รายจ่าย ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับใครแล้วคนเสียแล้ว ดังนั้นในบทความนี้สอน คำนวณค่างวดเงินกู้ โดยใช้ “ฟังก์ชัน PMT” กันค่ะ

สูตร PMT ของ Excel

คุณสามารถรับไวยากรณ์ที่ถูกต้องของฟังก์ชัน PMT ใน Microsoft Excel ได้โดยการพิมพ์ =PMT ในเซลล์ใดๆ ของแผ่นงาน Excel

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน PMT = PMT(อัตรา, NPER, PV, [FV], [ประเภท])

  • อัตรา: อัตราดอกเบี้ย
  • NPER: จำนวนงวดที่ต้องชำระเงินกู้
  • PV: มูลค่าปัจจุบันของเงินกู้
  • [FV]: [ไม่บังคับ] – มูลค่าในอนาคตหรือยอดเงินสดที่คุณต้องการหลังจากชำระเงินครั้งล่าสุด Excel จะถือว่าค่าเริ่มต้นเป็น 0 ในกรณีที่คุณไม่ได้ระบุอะไรเลย
  • [ประเภท]: [ไม่บังคับ] – Excel จะถือว่าค่าเริ่มต้นเป็น “0” ซึ่งหมายความว่าการชำระเงินจะครบกำหนดในวันสุดท้ายของเดือน คุณสามารถระบุค่า “1” ได้ในกรณีที่มีกำหนดชำระในวันแรกของเดือน

1. ค้นหาการชำระเงินจำนองรายเดือนโดยใช้สูตร Excel PMT

ในตัวอย่างนี้ ให้เราลองหาค่าผ่อนบ้านรายเดือนที่จำเป็นในการชำระคืนเงินกู้จำนวน 260,000 ดอลลาร์ที่ได้รับในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.69% ต่อปี

เช่นเดียวกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคาร จำนวนเงินที่ยืมจะต้องชำระคืนทั้งหมดภายใน 25 ปีโดยใช้การชำระเงินรายเดือนแบบคงที่

1. ขั้นตอนแรกคือการจัดระเบียบข้อมูลที่มีอยู่ (จำนวนเงินกู้ ระยะเวลาเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย) ในแผ่นงาน Excel และแปลงข้อมูลเป็นค่ารายเดือน

A title

Image Box text

ดังที่คุณเห็นในภาพด้านบน ระยะเวลาของเงินกู้ (ระยะเวลาตัดจำหน่าย) และอัตราดอกเบี้ยจะถูกแปลงเป็นมูลค่ารายเดือนที่เทียบเท่ากัน

2. ถัดไป วางเคอร์เซอร์ในเซลล์ C8 (ที่คุณต้องการผลลัพธ์) และพิมพ์ =PMT – ซึ่งจะทำให้ Excel มีไวยากรณ์ของฟังก์ชัน PMT ที่คุณสามารถทำตามได้ในขั้นตอนถัดไป

A title

Image Box text

3. ไปตามไวยากรณ์ เลือกเซลล์ C6 (0.31%) เป็นอัตรา

A title

Image Box text

4. เลือกเซลล์ C5 (300) เป็น nper หรือจำนวนการชำระเงินที่ต้องการ

A title

Image Box text

5. เลือก เซลล์ B4 ($260,000) เป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินกู้

A title

Image Box text

6. ป้อนหรือพิมพ์ 0 (ศูนย์) เป็นมูลค่าในอนาคตของเงินกู้ (ชำระคืนเต็มจำนวนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา)

A title

Image Box text

7. เลือก 0 (ศูนย์) เป็นประเภท (ชำระสิ้นงวด)

A title

Image Box text

8. สุดท้าย ปิดวงเล็บและกดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์เพื่อรับการชำระเงินจำนองรายเดือน

A title

Image Box text

ดังที่คุณเห็นจากขั้นตอนข้างต้น สิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้สูตร PMT ใน Excel คือทำตามไวยากรณ์ของฟังก์ชัน

2. วิธีที่รวดเร็วในการใช้สูตร PMT

นี่เป็นวิธีอื่นและรวดเร็วในการใช้สูตร Excel PMT เพื่อคำนวณการชำระเงินจำนองรายเดือน

1. เปิดแผ่นงาน Microsoft Excel

2. คลิกที่แท็บ Formulas ในแถบเมนูด้านบน > เลือก Financial จากส่วน ‘Function Library’ และดับเบิลคลิกที่ PMT ในเมนูแบบเลื่อนลง

A title

Image Box text

2. ในช่อง Function arguments คุณสามารถป้อนค่า Rate, Nper และ Pv ได้โดยตรงเพื่อคำนวณการชำระเงินจำนองรายเดือน

A title

Image Box text

เคล็ดลับ: แทนที่จะพิมพ์ค่า คุณยังสามารถชี้ไปที่เซลล์โดยตรงในเวิร์กชีตซึ่งมีค่าสำหรับอัตรา Nper และ Pv อยู่

ที่มา : https://support.microsoft.com/