Microsoft ได้ปล่อย Cortana สำหรับ Android และ iOS แล้ว

Cortana เป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงของ Microsoft ได้เริ่มปล่อย ให้สามารถใช้งานได้ทั้งAndroid และ iOS  ซึ่งทาง Microsoft ได้มุ่งหวังจะ cortana ให้มีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้งาน windows 10 ทั้ง ใน เดสทอป สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต การที่ Microsoft ต้องการ Cortana ใช้งานได้ใน แพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ นั่นเพราะต้องการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการของ Microsoft แทนที่จะพยายามให้ผู้ใช้งานมาเปลี่ยนใช้ระบบปฎิบัติการไมโคซอฟ

ที่มา : techspot