บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งาน Wiring สายโทรศัพท์ 250 คู่สาย และงานระบบ LAN

บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) งาน Wiring สายโทรศัพท์ 250 คู่สาย และงานระบบ LAN