บริการวางระบบบัญชี

ที่ IT Digit Serve เราพร้อมให้คำปรึกษาและจะช่วยให้คุณวางแผนล่วงหน้าและแผนปฏิบัติการต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้านไอทีและลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นของบริษัทคุณ เรามีบริการทุกรูปแบบไม่ว่าคุณจะต้องการการสนับสนุนทางเทคนิค หรือ IT Solution แบบครบวงจร เราสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ กลยุทธ์หรือเทคโนโลยีต่างๆ และให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาระบบ ไอที ของบริษัทคุณ เราสามารถปรับแต่งทำให้แพคเกจที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณในราคาที่คุณพอใจ

 

รับวางระบบบัญชี ในราคาย่อมเยา

IT Digit Serve บริการวางระบบบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป บริการวางระบบและดูแล งานซื้อ-ขาย-งานผลิต ทางด้านขั้นตอนและทิศทางการเดินเอกสารภายใน ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ติดต่อเรา

ขั้นตอนการทำงาน

  • สำรวจ วางแผนและวิเคราะห์งาน โครงสร้างเดิมทั้งหมด
  • เสนอความเห็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิม และออกแบบกำหนดระบบบัญชี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเพื่อความสอดคล้องกับโปรแกรมบัญชี
  • จัดเตรียมความพร้อมพนักงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ
  • การวางระบบเบื้องต้นโดยโปรแกรมบัญชี
  • การบันทึกข้อมูล
  • การเรียกดูข้อมูลและการนำข้อมูลสารสนเทศด้านบัญชีมาใช้
  • การจัดเก็บสำรองข้อมูล
  • การแก้ไขปัญหาอันเกิดขึ้นในการใช้โปรแกรมบัญชี
  • ประเมินการทำงาน-ทดสอบและติดตามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ปรับปรุงโครงสร้างแล้ว