รับวางระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

เรามีความเชี่ยวชาญด้าน IT solution ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น การวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ ให้คำปรึกษาและวางแผนด้านการวางระบบเน็ตเวิร์คใหม่หรือระบบเดิมที่ลูกค้ามีอยู่ ด้านระบบสำรองข้อมูล ด้านระบบ security system เป็นต้น

บริการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์

 • ออกแบบ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์ค
 • ติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์
 • เดินระบบสาย LAN
ติดต่อเรา

บริการทางด้านระบบเน็ตเวิร์ค

 • ให้คำปรึกษาและวางแผนด้านการวางระบบเน็ตเวิร์คใหม่หรือระบบเดิมที่ลูกค้ามีอยู่
 • ให้บริการปรับปรุง, ประเมินผลและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเน็ตเวิร์คเดิมของลูกค้า
 • วางระบบ Load Balancing and Redundancy
ติดต่อเรา

บริการทางด้านระบบสำรองข้อมูล

 • ระบบ SAN / NAS
 • ระบบ Data Synchronization
 • ระบบสำรองข้อมูลเครื่องเซิร์ฟเวอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ (Disk, Tape, Cloud Storage)
ติดต่อเรา

บริการทางด้านระบบเซิร์ฟเวอร์

 • ติดตั้ง Server ด้วย Windows Server 2000,2003,2008,2012
 • ระบบ Domain Controller, ระบบ Active Directory
 • ระบบ Mail Server (Zimbra,Exchange Server)
 • ระบบ Firewall and Proxy Server (Smooth Wall,ISA Server)
 • ระบบ DNS Server,ระบบ FTP Server
 • ระบบ DHCP Server,ระบบ Internet gateway server
ติดต่อเรา

บริการทางด้านระบบความปลอดภัย

 • ติดตั้งระบบ Firewall (Fortigate, Juniper)
 • ระบบป้องกัน Antispam, Antivirus, Antispyware
 • บริการจำกัดไวรัส
ติดต่อเรา

บริการทางด้านอีเมล์

 • ติดตั้ง Mail server
 • Mail server migration
 • Email Backup, Synchronization
ติดต่อเรา