ในยุคที่ใช้ฮาร์ดดิสก์ SSD รัน Windows ยังจำเป็น Defrag อยู่หรือไม่

โดยทั่วไปแล้วการจัดระเบียบข้อมูลในฮาร์ดดิส SSD มีผลต่อการทำงานของระบบปฎิบัติการเช่น Windows เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และอาจส่งผลร้ายทำให้อายุการใช้งานของไดรฟ์สั้นลง

ดังนั้น หากไม่จำเป็นจริง ๆ ไม่ควร Defrag เลยดีกว่า หลายคนอาจจะเคยรู้มาว่า หากเจอคอมช้า เครื่องอืด วิธี ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ อีกวิธีหนึ่งคือต้อง Defrag (จัดระเบียบข้อมูล) ในฮาดดิส เพื่อเป็นการบำรุงรักษาระบบไฟล์ ในระบบปฎิบัติการส่งผลต่อการรันระบบปฎิบัติการให้เร็ว แต่นั่นเป็นยุคของการใช้ HDD แบบจานหมุน

ซึ่งในยุคนี้หลายคนเปลี่ยน HDD เป็น SSD กันเยอะแล้วเพราะเป็นเทคโนโลยีที่ดีกว่ามากในการรันระบบ Windows แต่บางคนอาจจะคิดว่า เราจำเป็นต้อง Defrag (จัดระเบียบข้อมูล) เหมือนที่เคยทำในอดีต

การจัดเรียงข้อมูลคืออะไร?

การจัดเรียงข้อมูลหรือที่เรียกว่า “defrag” เป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดเรียงข้อมูลบนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดไดรฟ์ ที่จัดเก็บไว้ในบล็อกแต่อยู่กระจัดจายให้จัดเรียงใหม่ให้ติดกัน ที่อยู่แยกกันเป็นชิ้นๆ ให้อยู่เรียงกัน วิธีนี้จะทำให้รันระบบ Windows ได้เร็วขึ้น

ในฮาร์ดไดรฟ์แบบเก่า ข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในจานหมุนที่เรียกว่าจานเสียง เมื่อบันทึกไฟล์แล้ว ไฟล์จะถูกแบ่งออกเป็นชิ้นเล็กๆ เรียกว่าบล็อก ซึ่งกระจายอยู่ทั่วจาน เมื่อคอมพิวเตอร์ต้องการเข้าถึงไฟล์ จะต้องอ่านบล็อกจากตำแหน่งต่างๆ บนจาน

ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าการอ่านบล็อกทั้งหมดจากตำแหน่งเดียว การจัดเรียงข้อมูลจะจัดเรียงบล็อกของไฟล์ใหม่เพื่อให้จัดเก็บไว้ด้วยกัน ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าถึงไฟล์ได้เร็วขึ้นจัดเรียงบล็อกของไฟล์ใหม่เพื่อให้จัดเก็บไว้ด้วยกัน ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าถึงไฟล์ได้เร็วขึ้น

ฮาร์ดดิส SSD ไม่ต้องการ Defrag (จัดระเบียบข้อมูล)

ด้วยวิธีการทำงานของ SSD ผลกระทบของการกระจายตัวของไฟล์จึงไม่เด่นชัดเท่าที่ควร SSD ใช้เวลาไม่นานในการเข้าถึงข้อมูลจากทุกที่เมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่น ในความเป็นจริง หากข้อมูลส่วนต่าง ๆ

ถูกเก็บไว้ในชิปหน่วยความจำโดยใช้ช่องสัญญาณหน่วยความจำที่แตกต่างกัน การดึงข้อมูลทั้งหมดอาจเร็วกว่าด้วยซ้ำ เนื่องจากแบนด์วิธของช่องสัญญาณและชิปต่าง ๆ ถูกรวมเข้าด้วยกัน

แม้ว่าคุณจะสามารถรันรูทีนการจัดเรียงข้อมูลบน SSD ของคุณได้ แต่คุณแทบไม่สังเกตเห็นความแตกต่างในด้านประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นที่คุณควรทราบ

การจัดเรียงข้อมูลอาจเป็นข่าวร้ายสำหรับ SSD ของคุณ

ไม่แนะนำให้จัดเรียงข้อมูลสำหรับ SSD เนื่องจากอาจลดประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของไดรฟ์ได้ เนื่องจาก SSD มีจำนวนรอบการเขียนที่จำกัด และการจัดเรียงข้อมูลอาจใช้ส่วนที่สำคัญของรอบเหล่านี้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

นอกจากนี้ การจัดเรียงข้อมูลอาจใช้เวลานาน โดยเฉพาะใน SSD ขนาดใหญ่ เนื่องจากวิธีการอ่านและเขียนข้อมูลของ SSD การขอให้ไดรฟ์ลบและเขียนข้อมูลใหม่ด้วยตัวเองเป็นหลักอาจทำให้ทรัพยากรอิ่มตัวในขณะที่มันสับเปลี่ยนข้อมูลเข้าและออกจากแคชภายในขณะที่เขียนไปยังเซลล์หน่วยความจำ

ที่มา : https://www.pcgamer.com