ไวรัสคอมพิวเตอร์ คืออะไร

ไวรัส (Virus) ในความหมายโดยทั่วไปก็คือ เชื้อโรคที่ทำลายสุขภาพของมนุษย์ แต่สำหรับ "ไวรัสคอมพิวเตอร์" นั้นหมายถึง โปรแกรมที่มีผู้เขียนขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ร้าย เช่น [...]